Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill 2016

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill

Scoil


Is ón scríobhneoir agus dramadóir iomráiteach a ghlacann Scoil Samhraidh Séamuis Uí Néill a h-ainm. Bain úsáid as na táib thuas le tuilleadh eolais a fháil ar an fhéile.

Imeachtaí na Féile

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill takes its name from prolific writer and playwright Séamus Ó Néill. Use the tabs above to find out more about the festival.

Festival Events

Beatháisnéis

Scríobhneoir bísiúil a bhí ann, a rugadh i gClárchoill taobh amuigh de Chaislean an Mhuilinn ar an 21 Bealtaine 1910. John O’Neill, déantóir carráisti, a athair agus ba í Mary Small a mháthair. D’fhreastail sé bunscoil Bhaile Anna fa choinne bliain amháin agus ansin d’aistrigh a chlann go tí Béal Feirste.

Bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí, Sráid an Bheairic,Béal Feirste. Bhí sé in a mac-léinn i gColáiste na Ríona, Béal Feirste, gur bhain amach an MA ann. Chaith sé tamall ag múineadh Gaeilge agus Béarla i gCeardscoil Dhún Dealgan. Ag an am céanna bhí sé ina eagarthóir cúnta agus ina scríbhneoir eagarfhocal ag an Dundalk Examiner. Tuairim an ama seo freisin chaith sé dhá bhliain go leith ina eagarthóir ar An tUltach. Ó 1937 go 1974 bhí sé ina ollamh le Stair na hÉireann i gColáiste Oiliúna Dhún Chéirí, An Charraig Dhubh.

D’fhoilsigh an Gúm a chéad dráma,Buaidh na Ultaigh i 1936 nuair a bhí sé ina mhac léinn go fóill. I 1946 ba é an Gúm arís a d’fhoilsigh na drámaí Ní Chuireann Siad Síol, Colm Cille, Díolta faoi na Luach. Drámaí eile leis is ea Íníon Rí Dhún Sobhairce ,1960; An tSiúr Pol, 1961; Fail lar an bhFeart, 1967;Iníon Rí na Spáinne, 1978.

Ba é an t-úrscéal Tonn Tuille, 1947, ba mhó a thabhaigh clú dó mar scríbhneoir. Meastar gur san úrscéal seo a rinneadh an chéad iarracht i nGaeilge ar dhéileáil go hoscailte le fadhbanna lánúine pósta den mheánaicme chathrach.
D’éag Ó Néill ar 2 Meitheamh 1981. Bhí sé pósta faoi dhó. D’éag a chéad bhean, Siobhán Judge, tamall gairid tar éis an phósta. Phós sé ansin Caitlín Ní Chaoimh. Bhí beirt mhac agus beirt iníonacha acu.

Scríobh Ó Néill úrscéaltaí, dánta, gearrscéalta agus chuir sé cuid mór irisleabhar Gaeilge in eagar. Tá saothair Uí Néill ar an mheánteistiméireachta sa Deisceart, ach faraor, taobh amuigh de seo, níor thugtar mórán aitheantas dó faoi láthair. Tá tuilleadh meas tuillte aige ar cúpla leibhéal. Scríobh sé in Éireann sna caogaidí faoi ábhair nach raibh pléite go oscailte go dtí le fíor déanaí. Chomh maith le ghnáth-ábhair a phle cosuil le drámaí stairiúil, dánta fa choinne an aos óg agus úrscéalta ag amhrac ar an dóigh a dtéann cogaidh isteach ar an shochaí, phlé Ó Néill ábhair geise cosuila le foréigean teaghlaigh agus cliseadh posta.Tá a chuid scríobhneoireacht nua aimseartha agus cróga.

Biography

O’Neill, born in Clarkhill, a townland outside Castlewellan on May 21st 1910, was a very prolific writer. He father was John O’Neill, a carriage-maker and his mother was Mary Small. He attended Annsborough primary school for a year before his family moved to Belfast.

O’Neill attended The Christian Brothers on Barrack Street in Belfast and he studied in Queen’s University where he obtained an MA degree. He spent some time teaching both English and Irish and Dundalk training college. At this time he also was an assistant editor and journalist for the Dundalk Examiner. Around this time O’Neill was also the editor for An tUltach. Between 1937-1974 he was a lecturer at Carrysfort Teacher Training College in Black Rock.

An Gúm published O’Neiil’s first drama, Buaidh na Ultaigh, in 1936 when he was still a student. In 19946 it was again An Gúm who published the drama Ní Chuireann Siad Síol, Colm Cille, Díolta faoi na Luach. Other drams O’Neill published include Íníon Rí Dhún Sobhairce ,1960; An tSiúr Pol, 1961; Fail lar an bhFeart, 1967;Iníon Rí na Spáinne, 1978.

The novel Tonn Tuille, 1947, brought him his greatest acclaim as an writer. It is believed that this novel saw the first attemoot in Irish literature to deal openly with the issues involved in an unhappy marraige in a middle class, urban setting.

O’Neill died on June 2nd 1981. He was married twice. His first wife, Siobhán Judge, died soon after they married. He then married Caitlín Ní Chaoimh. They had two sons and two daughters.

O’Neill wrote novels, poems, short stories and edited many Irish language journals. His work is on the Inter cert Curriculum in the Republic of Ireland but sadly, with this exception, his work remains largely unrecognised currently. O’Neill deserves to be more widely remembered on a number of counts. He wrote in 1950s Ireland about subjects which are only being aired with any honesty in recent years. Along with more mainstream subjects such as historical plays and poetry for children and novels examining the impact which war has in societies, O’Neill addressed taboo issues such as domestic violence and marital break down. His writing is modern and brave.

Gallery

Leave a Reply